Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26853
Ime enote: Celje - Stanovanjski blok Delavska 16 in 18
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stanovanjski blok
Tekstualni opis enote:
Stavbo sestavljata dva simetrično zasnovana dvonadstropna objekta. Ob hodniku po sredini stavbe se nizajo delavska stanovanja. Zgrajena leta 1925 po načrtu Konrada Gologranca za samske Westnove delavce.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1925
Avtor(ji): 
Konrad Gologranc (arhitekt; 1925)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CELJE
Občina: CELJE
Lokacija:
Delavska ulica 16, 18
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine