Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27032
Ime enote: Log - Loško polje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Aluvialno polje ob reki Savi z robno lociranim naseljem Log s cerkvijo. Ohranjena je parcelacijska zgradba ozkih pasov pravokotno na reko. Številni kozolci nakazujejo izvirno poljsko razdelitev.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOG
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Kulturna krajina leži v dolini Save, med Sevnico in Brestanico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine