Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2704
Ime enote: Zasip - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Krstnik, nagrobnik
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev z zvonikom v sklopu zahodne fasade iz 1778 z elementi klasicizma. Baročna oprema. Oltarne slike so delo Leopolda Layerja. V cerkvi je vzidan renesančni nagrobnik grofov Lamberg iz 16. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1778
Avtor(ji): 
Lovrenc Prager (arhitekt; 1778)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Cerkev stoji v severovzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine