Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27143
Ime enote: Hrastovica - Graščina Zagorica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
graščina, gospodarsko poslopje, svinjak, vinska klet
Tekstualni opis enote:
Območje graščine, ki je bilo do 1275 pristava mirnske gospoščine, je bilo predelano v 19. in 20. stol. Sestavljajo ga enonadstropna graščina s konca 17. ali začetka 18. stol., vrhhlevno gospodarsko poslopje, zidana vinska klet in svinjak.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 13. stol., 1275, prelom 17. stol. in 18. stol., 19. stol., druga četrtina 20. stol., 1930
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVICA
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Hrastovica 7. Graščina stoji na južnem pobočju hriba Zagorica, severovzhodno od cerkve sv. Roka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine