Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2719
Ime enote: Vrh nad Želimljami - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Gotsko cerkev sestavljata pravokotna ladja z zvonikom ob zahodni strani in tristrano zaključen prezbiterij. Cerkev kasneje barokizirana in 1860 na novo obokana. V notranjosti freske iz 1450.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1860
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH NAD ŽELIMLJAMI
Občina: ŠKOFLJICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini, jugovzhodno od Vrha nad Želimljami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Vrhu nad Želimljami za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 2/2006-50
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/7/2006 -
 
©Register kulturne dediščine