Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27195
Ime enote: Hrastovica - Kamniti most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamniti most
Tekstualni opis enote:
Enoločen kamnit most z zidano, že precej poškodovano ograjo se pne čez potok Jeseniščica. Razpon loka je 670 cm, širina mostu 560 cm. Most je bil zgrajen v 19. stoletju.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE JESENICE
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Most čez potok Jeseniščica povezuje cesto Puščava-Krmelj in stoji zahodno od cerkve sv. Roka, pred odcepom ceste proti Dolenjim Jesenicam.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine