Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2727
Ime enote: Žužemberk - Cerkev sv. Roka v Stranski vasi
  Fototeka INDOK: 1988, Jože Gorjup
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, zlati oltar, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Enotno pozidana zgodnjebaročna enoladijska cerkev iz 1626, z osemkotnim zvonikom na pravokotni osnovi iz 1693. Ladja je bila obokana 1871. Glavni zlati oltar je iz okoli 1693. Znana romarska pot predvsem za žužemberško in dobrniško faro.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1626, zadnja četrtina 17. stol., 1693, tretja četrtina 19. stol., 1871
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽUŽEMBERK
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na griču, jugovzhodno od jedra Stranske vasi in trškega jedra Žužemberka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine