Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2735
Ime enote: Žužemberk - Cerkev sv. Nikolaja na Bregu
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška cerkev, s poligonalnim prezbiterijem (14. stol.) in ravnostropano ladjo z zvončnico. Barokizirana v 17. stol., z obnovo 1911 so bile delno uničene freske v ladji; najbolj so ohranjene freske mojstra J. Ljubljanskega iz sredine 15. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 14. stol., druga četrtina 16. stol., 1527, 17. stol., prva četrtina 20. stol., 1911
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; 2/2 15. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽUŽEMBERK
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na desnem bregu reke Krke, ob cesti proti Stranski vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine