Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2744
Ime enote: Dobračeva - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Gotska stavba s pravokotno ladjo in triosminskim prezbiterijem, v 18. in 19. stol. prezidana. Trije kvalitetni oltarji Facijeve delavnice iz Polhovega Gradca (1740), prižnica je delo Štefana Šubica.
Datacija enote: 
16. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Delavnica Facia (podobar; 1740)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIRI
Občina: ŽIRI
Lokacija:
Cerkev sv. Lenarta stoji severno od Žirov, v jedru Dobračevega.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta na Dobračevi za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 6/2006-262
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.1.2006 -
 
©Register kulturne dediščine