Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27519
Ime enote: Idrija - Pot živega srebra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
pot
Tekstualni opis enote:
Del poti po kateri je potekal prevoz živega srebra. Pot je neločljivo povezana z rudarjenjem in trgovanjem s to kovino. Transport živega srebra v svet se je začel skozi mesto, od grajskih skladišč do reke Idrijce, ki jo je prečkal pri osnovni šoli.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 17. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Območje poti živega srebra obsega del Prelovčeve ulice, severno mimo gradu do kapelice sv. Janeza Nepomuka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/22/2007 -
 
©Register kulturne dediščine