Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2757
Ime enote: Gotenica - Ruševine cerkve sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Romarska cerkev s pravokotno ladjo ter tristrano zaključenim in banjasto obokanim prezbiterijem je bila zgrajena 1652. Notranja oprema je sodila v čas od 17. do 19. stol. Porušena je bila okrog leta 1950.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1652, tretja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOTENICA
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine