Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27585
Ime enote: Marno - Jakopičeva kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Preprosta kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, krito z bobrovcem, poudarjata balustradna vogalna stebriča, ki prehajata v slepi niši stranskih fasad. V notranjščini je lesen kip Marije z detetom. Ob kapelici ohranjen nastavek kamnitega znamenja.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., prva četrtina 19. stol., 1808
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARNO
Občina: HRASTNIK
Lokacija:
Ob magistralni cesti Celje - Hrastnik, na odcepu proti Marnemu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine