Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2764
Ime enote: Jakovica - Kapela Matere božje v Leščevju
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, izvir, Mati božja
Tekstualni opis enote:
Romanska kapela s polkrožno apsido in zvončnico nad vhodom, zgrajena na izviru arteškega studenca (urejen pod ladjo), zaradi katerega je božjepotna. Ločno oblikovana kamnit portal in okence. V apsidi je poslikava iz okoli 1400, oltar iz 17. stol.
Datacija enote: 
14. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kapela stoji na vzhodnem robu vasi, na pobočju Jakovškega griča, severno od cerkve sv. Mihaela.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine