Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2790
Ime enote: Novi Lazi - Ruševine cerkve sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Cerkev je stala na tem mestu že pred letom 1526. Leta 1955 je bila odstranjena.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI LAZI
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine