Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2791
Ime enote: Onek - Lokacija kapele sv. Kozme in Damijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, sv. Kozma in Damijan
Tekstualni opis enote:
Kapela je imela kvadrasto ladjo, tristrani prizbiterij z dvokapno enotno skodlasto streho. Na slemenu je bil lesen stolp s piramidno kapo, v njem zvon. Pogorela je med drugo svetovno vojno in dokončno porušena po 1955.
Datacija enote: 
17. stol., 1622, 18. stol., 19. stol, 1817, sredina 20. stol., druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ONEK
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Lokacija kapele je severno od Oneka na razpotju dveh kolovozov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine