Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 28034
Ime enote: Podlipoglav - Mlin in toplar na domačiji Dolenc
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
mlin, toplar
Tekstualni opis enote:
V delu stanovanjske hiše je ohranjen mlinski mehanizem iz 19. stol. z dvema paroma kamnov in stop. Mleli so moko, kasneje do 90. let 20 stol. pa začimbe. Na travniku domačije stoji toplar z enostranskim podaljšanim napuščem in letnico 1912 v zatrepu.
Datacija enote: 
19. stol., prva četrtina 20. stol., 1912
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLIPOGLAV
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Mlin in toplar sta na domačiji Dolenc, Podlipoglav 25.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine