Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28150
Ime enote: Grčarevec - Vodni zbiralnik
  Fototeka OE Ljubljana: 2000, Damjana Pediček T.
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodni zbiralnik, napajalno korito
Tekstualni opis enote:
Vodni zbiralnik kvadratnega tlorisa s kamnitim obokom, delno vkopan in postavljen nad vodno zajetje. Na vzhodni strani je vhod in betonsko napajalno korito. Zbiralnik je bil zgrajen leta 1893.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1893
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRČAREVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vodni zbiralnik je severno pod cesto Grčarevec - Planina, v bližini hiše Grčarevec 20.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine