Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2816
Ime enote: Zaderc - Ruševine kapele sv. Frančiška Ksaverija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, kapela, sv. Frančišek Ksaverij
Tekstualni opis enote:
Kapela s tristrano zaključenim oltarnim delom je imela zidano lopo. Ohranjeno je obodno zidovje kapele ob katerem je v zaraščujoči okolici tudi lipa.
Datacija enote: 
sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZOVICA PRI PREDGRADU
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Ruševine kapele so vzhodno nad križiščem cest v zaselku Zadrc (nekdanja kočevarska vas), v južnem delu naselja Brezovica pri Predgradu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine