Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28239
Ime enote: Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah - Domačija Sv. Trije Kralji 9
  Fototeka OE Maribor: 2008, Jelka Skalicky
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljata zidani stavbi, petosna pritlična hiša in gospodarsko poslopje s širokim odprtim hodnikom. Vhod v hišo s tradicionalno razporeditvijo prostorov krasi kamnit portal, opremljen z bidermajersko oblikovanimi dvokrilnimi vrati.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SV. TRIJE KRALJI V SLOV. GOR.
Občina: BENEDIKT
Lokacija:
Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah 9. Domačija je severno od cerkve sv. Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Benedikt, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2012-545
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.11.2012 -
 
©Register kulturne dediščine