Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2832
Ime enote: Zgornje Duplje - Cerkev sv. Mihaela
  Fototeka OE Kranj: 2014, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
V jedru gotska enoladijska cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem, omenjena prvič 1391, barokizirana, 1761-1762 prizidan zvonik. Iz gotske faze freska sv. Krištofa in figuralna sklepnika v obzidju. Glavni zlati oltar iz 1676, stranska iz 1889.
Datacija enote: 
tretja četrtina 14. stol., 1361, 17. stol., 1676, 18. stol., 1761-1762, sredina 19. stol., 1845, 1849, zadnja četrtina 20. stol., 1995
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJE DUPLJE
Občina: NAKLO
Lokacija:
Cerkev stoji ob severnem robu strnjenega dela vasi Zgornje Duplje, ob zahodnem robu Udin boršta, v južnem vznožju Gradišča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85-229
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/17/2002 -
 
©Register kulturne dediščine