Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28332
Ime enote: Trebenče - Domačija Trebenče 4
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Andrejka Ščukovt
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, kašča, hlev, skedenj
Tekstualni opis enote:
Hiša na domačiji je pravokotnega tlorisa z dvokapno streho in v ometu izvedeno dekoracijo na fasadah. Pod isto streho se nahaja kašča. Ohranjena je tlorisna razporeditev prostorov. V sklopu domačije tudi hlev s skednjem. Obnovljena 1947.
Datacija enote: 
19. stol., druga četrina 20. stol., 1947
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBENČE
Občina: CERKNO
Lokacija:
Trebenče 4. Objekt stoji v gruči preostalih domačij in hiš v vasi, nad glavno cesto in jugovzhodno pod cerkvijo sv. Jošta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine