Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28455
Ime enote: Kozana - Spomenik NOB na Gmajni
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Ernesta Drole
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Na popeščenem prostoru, omejenem z betonskim robnikom, sta postavljena kamnita bloka. Na enem je pritrjena bronasta napisna tabla s skulpturo iz zvarjenih kosov orožja, na drugem pa posoda za ogenj. Avtor T. Svetina. Postavljen je bil 14.12.1975.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1975, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Tone Svetina (kipar; 1975)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOZANA
Občina: BRDA
Lokacija:
Spomenik stoji vzhodno od vasi, ob cesti v predelu Gmajna.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine