Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28534
Ime enote: Mala sela pri Adlešičih - Vodenica
  Fototeka OE Novo mesto: 2012, Dušan Strgar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodni zbiralnik
Tekstualni opis enote:
Vodenica je iz kamna obzidan vodni zbiralnik, premera 3 m in višine okrog 5 m. Dostop do vode je po kamnitih stopnicah. Vodnjo zajetje je bilo obzidano sredi 19. stoletja, obok se je porušil sredi 80. let 20. stol. in je bil obnovljen 2010.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., prva četrtina 21. stol., 2010
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA SELA
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Vodenica je v vrtači med naseljema Velika in Mala sela in hribom Izgornik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine