Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28646
Ime enote: Grabe pri Ljutomeru - Slavičev čebelnjak
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
čebelnjak
Tekstualni opis enote:
Opečna stavba čebelnjaka, zgrajena 1905, z lesenimi AŽ panji na obeh stranskih fasadah iz 1911. Zatrepi opečne dvokapnice in strešin nad panji so poudarjeni z dekorativnimi zaključki. Ohranjeno je leseno stavbno pohištvo in notranja oprema.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1905, 1911
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRABE PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Čebelnjak stoji južno od hiše Ključarovci pri Ljutumeru 62, v severnem delu naselja Grabe pri Ljutomeru, zahodno od ceste Grabe-Ključarovci pri Ljutomeru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci, Ur.l. RS, št. 97/2011-4173
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine