Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2882
Ime enote: Bukovje na Bizeljskem - Cerkev sv. Antona
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Anton
Tekstualni opis enote:
Večja podružnična cerkev s pravokotno ladjo in tristrano zaključenim prezbiterijem je bila zgrajena v 17. stol. V 18. stol. obokana ladja, v 19. stol. prizidana zakristija in preoblikovan zvonik. Oltar je s sredine 18. stol., slika je delo S. Ogrina.
Datacija enote: 
17. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVJE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Proti jugovzhodu orientirana cerkev stoji sredi vinogradov v jugovzhodnem delu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 76/2008-3386
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.8.2008 -
 
©Register kulturne dediščine