Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28982
Ime enote: Dolsko - Arheološko najdišče Spodnje Škovce
  Fototeka OE Ljubljana: 2008, Matija Lukić
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, grob, skeletni pokop
Tekstualni opis enote:
Naselbinske ostaline iz neolitika (jami - bivalna objekta s številnimi odlomki lončenine, žrmljami, brusi, kamnitim in roženim orodjem), eneolitika (kamnito orodje), bronaste dobe in iz 8. stol. (lončenina, dvojni skeletni grob s pridatki).
Datacija enote: 
neolitik, bakrena doba, pozna bronasta doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine