Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2910
Ime enote: Brežice - Cerkev sv. Lovrenca
  Fototeka OE Novo mesto: 2006, Dušan Strgar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila na tem mestu zgrajena po 1781 namesto starejše, omenjene 1328, ki je stala južno od gradu. Zunanjščina ima pilastrsko členitev fasade in zvonik, ki je bil v 19. stol. povišan in je vključen v tlorisno zasnovo v obliki grškega križa.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Janez Nepomuk Fuchs (arhitekt; 1781-1782), Tommaso Fantoni (slikar; sredina 19. stol.), Giacomo Brollo (slikar; sredina 19. stol.), Stane Kregar (slikar; 1966)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREŽICE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Cerkev stoji v središču mesta. Lokacija prvotne cerkve je bila južno od gradu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice, Ur.l. RS, št. 67/2016-2876
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine