Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29208
Ime enote: Žerovnica - Krkotova žaga
  Fototeka OE Ljubljana: 2010, Damjana Pediček
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
žaga
Tekstualni opis enote:
Žaga venecijanka, od 1980 deluje na električni pogon, prej pogon na koš. Stoji na kamnitem obodu ob mlinščici. V kleti je pogonski mehanizem, v zgornjem lesenem delu pa dve venecijanki. Pečnici sta bila 1927 prizidana mizarska delavnica in kovačnica.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., druga četrtina 20. stol., 1927
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEROVNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Žaga stoji v okviru domačije Žerovnica 55.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine