Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29270
Ime enote: Hlebce - Hiša Hlebce 12
  Fototeka OE Kranj: 2011, Saša Roškar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična, delno podkletena iz kamna zidana kmečka hiša z dvokapno streho, krito s cementnim špičakom, z lesenim podstrešjem in zaprtim zatrepnim gankom. Na polkrožno sklenjenem portalu iz tufa je letnica 1777. V delu hiše kamniti okenski okvirji.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1777, prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEBCE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Hlebce 12. Hiša stoji v južnem delu naselja, južno od ceste Lesce-Zgoša.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine