Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2936
Ime enote: Črneče - Cerkev sv. Andreja in Jakoba
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Andrej in Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev, ki jo sestavljajo zvonik, ladja, triosminsko zaključen gotski prezbiterij in zakristija na severni strani. Značilen rebrast obok v prezbiteriju. Rebra zaključujejo konzole s človeškimi maskami.
Datacija enote: 
prva polovica 15. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1699
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNEČE
Občina: DRAVOGRAD
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališča, ob cesti Dravograd - Libeliče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97-202, 21/2000-313, 32/2011-1526, Ur.l. RS, št. 42/2011-2038, 25/2014-1002
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2.9.1997 -
 
©Register kulturne dediščine