Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29379
Ime enote: Katarija - Kapelica na Grmačah
  Fototeka OE Kranj: 2009, Tjaša Rotar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, krito z bobrovcem in s kovanim križem na slemenu. V niši, zaprti s steklom in kovano ograjo, je kip Marije zvezde. Glavno fasado s trikotnim čelom členijo profilirani venci, cofki in pilastra ob vhodu.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KATARIJA
Občina: MORAVČE
Lokacija:
Kapelica stoji na prevalu Grmače, južno ob cesti Grmače-Sv. Miklavž-Hrib nad Ribčami-Spodnji Prekar, jugozahodno od hiše Katarija 11.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine