Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2940
Ime enote: Dobova - Cerkev Imena Marijinega
  Fototeka OE Novo mesto: 2007, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, Ime Marijino
Tekstualni opis enote:
Triladijska neoromanska bazilika, pozidana 1865 na mestu dveh starejših cerkva, srednjeveške in cerkve iz 1656. Zvonik je v pritličnem delu četvero, v nadstropjih osmerokoten. Neogotsko opremo je izdelal I. Oblak 1866. Ob cerkvi je bilo pokopališče.
Datacija enote: 
srednji vek, tretja četrtina 17. stol., 1656, tretja četrtina 19. stol., 1865, zadnja četrtina 20. stol., 1981
Avtor(ji): 
Franc Kvaternik (arhitekt; 1981)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOBOVA
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 76/2008-3389
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.8.2008 -
 
©Register kulturne dediščine