Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29538
Ime enote: Budanje - Arheološko območje Pod Goričico
  Fototeka OE Nova Gorica: 2011, Tomaž Fabec
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, naselbina
Tekstualni opis enote:
Območje povečanega arheološkega potenciala glede na najdbi dveh odlomkov prazgodovinskega kamnitega orodja in žrmlje (ekstenzivni terenski pregled 2010).
Datacija enote: 
prazgodovina
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUDANJE
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine