Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29540
Ime enote: Postojna - Arheološko najdišče Postojnska jama
  Fototeka OE Nova Gorica: 2011, Jasna Svetina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
Paleolitska jamska postojanka; ob različnih gradbenih posegih na vzhodnem pobočju pred vhodom v jamo, v vhodnem delu jame in v njeni notranjosti so bili odkriti kamniti artefakti, oglje, pleistocenska favna in umetno obdelan kanin jamskega leva.
Datacija enote: 
srednji paleolitik, mlajši paleolitik
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POSTOJNA
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine