Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 296
Ime enote: Kropa - Trško naselje
  Fototeka OE Kranj: 2009, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
fužinarsko naselje, trško naselje
Tekstualni opis enote:
Naselje z železarskimi objekti in napravami ob Kroparici ter nadstropnimi fužinarskimi hišami s poznogotskimi, renesančnimi in baročnimi elementi. Trške pravice je dobilo 1550, sedanja tlorisna zasnova naselja se je izoblikovala v 17. stol.
Datacija enote: 
14. stol., tretja četrtina 16. stol., 1550, 17. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KROPA
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Trško naselje Kropa je utesnjeno v 2 km dolgi dolini ob potoku Kroparica pod grebenom Zidane skale in jugovzhodnim pobočjem Jelovice, jugovzhodno od Radovljice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika neznano
Akt razglasitve:
Odločba o zavarovanju Krope, Ur.l. LRS, št. 44/53-144
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/25/1953 -
 
©Register kulturne dediščine