Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29604
Ime enote: Škocjanske jame - Stare jamske poti
  Fototeka Park Škocjanske jame: 2011, Borut Lozej
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
pot, razgledišče, spominska plošča, most, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Raziskovalne in turistične poti (tudi plezalne) v jamah in na površju s pripadajočo infrastrukturo (ograje, mostovi, razgledišča, označevalne in spominske table, napisi, vdolbine za svetilke, škavnice) so začeli urejati 1823. Večina med 1884-1905.
Datacija enote: 
19. stol., 1823, 1885, prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOCJAN
Občina: DIVAČA
Lokacija:
Jamske in površinske poti s pripadajočo infrastrukturo so speljane po celotnem spletu Škocjanskih jam, vključno z udornicama Malo in Veliko dolino, pri Škocjanu in Matavunu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine