Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29731
Ime enote: Ljubljana - Domačija Španova pot 8
  Fototeka OE Ljubljana: 2009, Andreja Bahar Muršič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
vzporedna domačija, kmečka hiša, hlev, hišno drevo
Tekstualni opis enote:
Pritlična, v delu podkletena hiša, krita z dvokano streho s čopi. Na kamnitem segmentnem portalu je letnica 1860 in iniciali IK. Ob hiši sta hlev z dvema vhodoma in lipa. Ohranjena sta tlorisa objektov, obokanje in številni stavbni členi.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.m, 1860
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Španova pot 8. Domačija je sredi nekdanje vasi Kozarje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine