Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2988
Ime enote: Ponikva pri Žalcu - Cerkev sv. Pankracija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Pankracij
Tekstualni opis enote:
Neorenesančno cerkev (1925) sestavljajo ladja s pravokotnima kapelama, prezbiterij z zakristijo na jugu in zvonikom na vzhodu. Oprema je iz 19. in 20. stol., poslikava iz 1921.
Datacija enote: 
16. stol., zadnja četrtina 17. stol., druga četrtina 20. stol., 1925
Avtor(ji): 
Martin Kumer (arhitekt; 1924-1925), Vincenc Vipotnik (slikar; 1932), Stane Kregar (slikar; 1964)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PONIKVA PRI ŽALCU
Občina: ŽALEC
Lokacija:
Cerkev stoji sredi naselja, severozahodno od Žalca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec, Ur.l. RS, št. 89/98-4682, 43/2000-2059, 124/2003 (popravek), 68/2017-3238
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/7/1999 -
 
©Register kulturne dediščine