Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3
Ime enote: Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna postaja, kastel, plano grobišče, žgani pokop, skeletni pokop
Tekstualni opis enote:
Poznoantični vojaški tabor z obzidjem in pripadajočim grobiščem. Obzidje meri v obsegu 608 m, utrjeno je bilo z najmanj 14 stolpi. Starejša poselitvena faza sega v južni del Caster.
Datacija enote: 
rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AJDOVŠČINA
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1987 -
 
©Register kulturne dediščine