Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3046
Ime enote: Sveti Jurij - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Velika troladijska neoromanska cerkev iz 1925 ima ohranjen starejši gotski prezbiterij in zvonik. V prezbiteriju so ohranjeni pomembni gotski kamnoseški detajli.
Datacija enote: 
druga polovica 14. stol., druga četrtina 20. stol., 1925
Avtor(ji): 
Hans Pascher (arhitekt; 1925)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVETI JURIJ
Občina: ROGAŠOVCI
Lokacija:
Stoji v naselju, na rahli vzpetini in je pomembna dominanta v vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota, Uradne objave, št. 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69, 5/98-260
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/29/1991 -
 
©Register kulturne dediščine