Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3050
Ime enote: Jurovski Dol - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev iz 16. stol. Na Z je mogočen zvonik, na S in J strani sta prizidani baročni kapeli. Zahodno fasado krasi renesančni portal (1532). V baročnih kapelah sta oltarja J. Holzingerja (iz okoli 1770).
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1501, 1532, 1541, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JUROVSKI DOL
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vaškega jedra ob župnišču in gostilni.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2017-13
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.1.2017 -
 
©Register kulturne dediščine