Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 306
Ime enote: Krško - Valvasorjeva hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dom pomembne osebnosti, meščanska hiša
Tekstualni opis enote:
V meščanski hiši, zgrajeni 1607 na mestu poznogotske predhodnice, je zadnje leto življenja preživel polihistor in historiograf Janez Vajkard Valvasor.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., 1609
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRŠKO
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Valvasorjevo nabrežje 4. Hiša stoji na severni strani naselja, na desnem bregu Save, južno ob cerkvi sv. Duha.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi urb. kompleksa Valvasorjeve hiše, ž.c.sv. Janeza Evangelista in kapele sv. Duha za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 61/93-2231
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/13/1993 -
 
©Register kulturne dediščine