Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3064
Ime enote: Kobilje - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 1926 sestavljajo stolp, z dvokapnico krita ladja, 5/8 zaključen prezbiterij in lopa. Zunanjščina je členjena le z vertikalnimi oprogami in pravokotnimi ter polkrožnimi okni.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1926
Avtor(ji): 
Josip Ascherl (arhitekt; 1908), Štefan Mesarič (arhitekt; 1914), Anton Jandl (gradbenik; 1926), Stane Kregar (slikar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOBILJE
Občina: KOBILJE
Lokacija:
Cerkev stoji v jedru naselja ob Kobljanskem potoku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava, Ur.l. RS, št. 20/93-936, 70/94-2534, 35/95-1687, 50/98-2277
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/1/1993 -
 
©Register kulturne dediščine