Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 309
Ime enote: Laško - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Romanska cerkev lokalne skupine (13. stol.) s čokatim zvonikom nad prezbiterijem, z gotskimi in baročnimi predelavami in raznoliko opremo stoji v jedru naselja.
Datacija enote: 
prva polovica 13. stol., 14. stol., 15. stol., prva polovica 18. stol., druga četrtina 20. stol., 1937
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAŠKO
Občina: LAŠKO
Lokacija:
V ožjem jedru naselja Laško, na levem bregu Savinje, ob trgu z župniščem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine Laško, Ur.l. RS, št. 64/99-3109
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.8.1999 -
 
©Register kulturne dediščine