Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3093
Ime enote: Marija Gradec - Cerkev Matere božje s kapelicami
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, kapelica, Mati božja
Tekstualni opis enote:
Poznogotska obokana enoladijska cerkev s petosminskim zaključkom, zvonikom in zakristijo. Gotski arhitekturni elementi, poznogotsko-renesančna poslikava iz 1526, oprema iz 17. in 18. stol. Pred cerkvijo so štiri božjepotne kapelice iz 18. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1505-1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIJA GRADEC
Občina: LAŠKO
Lokacija:
Cerkev stoji na skalnatem griču nad sotočjem Savinje in Lahomnice. Obdaja jo ovalno obzidje z oporniki, kapelice so na pobočju griča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, Ur.l. RS, št. 44/2006-1884, 2/2008-67
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine