Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3099
Ime enote: Lenart v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo enotna poznogotska stavba, dve baročni kapeli, zakristija in gotski kor.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1196, prva polovica 16. stol., 1516, 1531, prva polovica 18. stol., sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; sredina 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LENART V SLOV. GORICAH
Občina: LENART
Lokacija:
Cerkev stoji na najvišji točki v kraju in nad njim dominira.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Lenart, Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2016-204
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.7.2016 -
 
©Register kulturne dediščine