Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3133
Ime enote: Mala Nedelja - Cerkev sv. Trojice
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Srednjeveški cerkvi, omenjeni 1441, je bil 1521 prizidan zvonik, nato so ji prizidali severno ladjo (obokana 1547) in jo spremenili v dvoladijsko cerkev. Na začetku 17. stol. sezidajo nov prezbiterij in poslikajo slavolok. Pevska empora iz 1800.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1441, prva polovica 16. stol., 1521, 1547, prva četrtina 17. stol., prelom 18. stol. in 19. stol., 1800
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALA NEDELJA
Občina: LJUTOMER
Lokacija:
Cerkev stoji na griču sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2008, 2/2010-10
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/21/2008 -
 
©Register kulturne dediščine