Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3154
Ime enote: Zgornja Velka - Cerkev Marije Snežne
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, romarska cerkev, Marija Snežna
Tekstualni opis enote:
Poznobaročna romarska enoladijska cerkev z nadzidanim zvonikom in prezbiterijem z zakristijo je bila zgrajena 1789-91 namesto kapele. Pripisana arhitektu J. Fuchsu. Notranjščina je obokana, oprema baročna, oltar in prižnica sta delo J. Holzingerja.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1789-1791
Avtor(ji): 
Janez Nepomuk Fuchs (arhitekt; 1791), Jožef Holzinger (kipar; 1787), Janez Klein (kipar; 1770/1780)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA VELKA
Občina: ŠENTILJ
Lokacija:
Cerkev stoji na griču, na najvišji točki vasi, ob cesti Gasteraj - Trate.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Šentilj, Medobčinski uradni vestnik, št. 3/2008-42, 23/2010-415
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2008 -
 
©Register kulturne dediščine