Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 317
Ime enote: Leskovec pri Krškem - Grad Šrajbarski turn
  Fototeka INDOK: 2001, Gojko Zupan
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Nadstropen štiritrakten grad z arkadnim dvoriščem in okroglimi stolpi na vogalih iz 2. polovice 16. stol., prvič omenjen 1436 kot celjski fevd, kasneje kot stolp. Vhodno pročelje krasi polkrožno zaključen kamnit portal in trikotna atika.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1436, druga polovica 16. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Lovrenc Prager (arhitekt; ok. 1770)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESKOVEC PRI KRŠKEM
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Grad stoji severno od Leskovca pri Krškem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3832, 55/2002-2708
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine