Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 319
Ime enote: Ljubljana - Cekinov grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Na robu Tivolija stoji dvonadstropni poznobaročni dvorec s centralno vežo, dvojnim stopniščem in veliko poslikano dvorano v nadstropju. Stavba je urejena in dozidana za muzej.
Datacija enote: 
sredina 18. stol., 1725-1755, sredina 20. stol., 1991
Avtor(ji): 
Jurij Kobe (arhitekt; 1992), Johann Georg Schmidt (arhitekt; 1752-1755), Alojzij Šubic (slikar; 1905)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Celovška 23. Na severnem robu parka Tivoli, ob Hali Tivoli, v spodnjem delu Šiške.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 20/2002-903
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/9/2002 -
 
©Register kulturne dediščine